Hur många sexuella partners har svenskar haft?

Enligt en undersökning som genomfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB) år 2018, låg den genomsnittlige svensken med 6,8 personer under sin livstid. Den genomsnittliga siffran som beräknades för män var 8,2 personer och för kvinnor 5,4 personer. Det genomsnittliga antalet sexpartners har fördubblats sedan år 1994, när SCB genomförde sin första undersökning om ämnet. År 2010 hade den genomsnittliga siffran stigit till 4,3 personer per person. Att antalet har ökat är inte helt överraskande, då människor har blivit allt mer öppna för att ha sex med fler personer.

Svenskars sexuella liv

Vad gäller antalet sexpartners hos den svenska befolkningen, så visade undersökningen från Inizio 2018 att den genomsnittliga svensken har haft 15,3 sexpartners. Denna siffra baseras på intervjuer med 3476 personer som var över 16 år, för att få ett brett underlag.

Skillnader mellan kvinnor och män

En undersökning som Aftonbladet genomförde för några år sedan visade att kvinnor hade haft i genomsnitt 11,7 olika sexpartners, jämfört med att mäns siffra var 14,7. Det är viktigt att påpeka att detta endast är ett medelvärde och inte tar hänsyn till sexuell läggning eller ålder.

Vad påverkar antalet sexpartners? 

Antalet sexpartners en person har under sin livstid kan påverkas av olika faktorer. Det är helt vanligt att en person som är singel och utforskar sitt liv som ung vuxen har upp till 200 sexpartners, medan det är lika vanligt att en person som lever i ett förhållande har färre än 10 sexpartners. Det är viktigt att komma ihåg att vad som är normalt varierar beroende på livssituation, och att ingen är bättre eller sämre än någon annan.

Många olika faktorer kan påverka hur många personer man har sex med under sin livstid, såsom religiösa övertygelser, kulturella normer och den inställning som ens omgivning har till sex.

Vilken är synen på antalet sexpartners en partner haft?

En undersökning har avslöjat att både män och kvinnor anser att runt tio personer är ett rimligt antal tidigare partners. Om en person har haft sex med färre personer än så kan de ses som oerfaren, medan om de har legat med fler personer kan de ses som för lössläppta. Dessa resultat stöder på samma sätt som man har tagit reda på hur många personer en människa haft sex med i genomsnitt.

Män och kvinnor verkar ha en gemensam uppfattning om hur många tidigare sexpartners som är acceptabelt. Forskare tror att detta har att göra med att vår syn på sex har ändrats. Om man jämför med för 50 år sedan, så var attityderna mot tidigare sexpartners betydligt mer konservativa. Idag är vi mer öppna och fria i vår syn på sexuella förhållanden. Detta indikerar att vår uppfattning av sex har blivit mer liberal.

Svenskar i jämförelse med andra nationer

I Sverige ligger antalet personer som den genomsnittliga individen har sex med under sin livstid något högre än det globala genomsnittet på dryga 9. Det finns intressanta skillnader beroende på vilket land man jämför. Norden som helhet verkar ligga högre än andra, med Norge som det land som har det allra högsta genomsnittet.

Synen på sex och relationer

Forskning har visat att preventivmedel som spiral och p-piller som introducerades under 1960-talet, tillsammans med den rörelse som spriddes över landet som sade att kärlek och sex inte behövde vara samma sak, har haft en betydande roll i att öka andelen sexpartners i dag jämfört med tidigare.

Gisela Helmius, en sociolog vid Uppsala Universitet som har gjort studier om området, förespråkar att människor tar till sig beteenden de lärt sig när de var unga. Hon menar att de som växte upp på 70-talet har fört vidare läran om att sex inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till en långvarig kärlek, vilket har ledt till att det har blivit mer accepterat att ha sex för njutningens skull.

Sedan tidigare har sex haft ett syfte för att föröka sig. Men med nya generationer är det mer förknippat med njutning. Detta är något som svenskar inte verkar ha något emot idag. Färre svenskar har haft en kärleksrelation med sin senaste sexpartner jämfört med decennierna som gått.

Svenskar har i genomsnitt 3,2 sexpartners

Vi kan dra slutsatsen att den insamlade datan visar att:

Annonsering

Smartdejt.se är en webbplats som ger användarna en jämförelse av olika dejtingsajter, tillsammans med objektiva recensioner av dessa.

För att kunna upprätthålla och vidareutveckla vår sajt måste vi täcka upp de kostnader som är förknippade med att driva den, samt gå med vinst. Därför har vi infört en hänvisningspolicy som ger oss en hänvisningshonorar om vi hänvisar en person till en dejtingsajt som sedan registrerar sig och/eller köper en prenumeration.